KIRTASİYE

Adres: Ortakapı, Faikbey Cd. No: 104, 36000 Kars Merkez/Kars


Telefon: (0474) 223 69 47